Aktuelt

Barnehagen fyller 30 år!

Høietun barnehage feirer 30-årsjubileum.

Årskullet 84/85 var de første barna som  tok i bruk Høietun barnehage. Den har i alle år holdt til i kjelleren i Høietun 6, og barnehagen er eid  av Mosby Indremisjon. Barnehagen har eget styre, og er en av få barnehager i kommunen som i alle disse år har drevet med utvidet formålsparagraf.

Det innebærer at man kan gi barna  lærdommer om kristen tro, og blant annet gi dem innføring i hva de kristne høytider er og hva de står for.

Barnhagen begynte som en korttidsbarnehage, med åpningstid 3 dager i uken, I dag er det en heldags barnehage, med daglig drift mandag til og med fredag.

I 2014 kjøpte Mosby indremisjon  Høietun 6 av tidligere eier. Hensikten er å utvide barnehagedriften til også å gjelde hovedetasjen, hvor det legges opp til  å ha en avdeling for barn inntil 3 år. Det vil bli plass til 9 barn i denne avdelingen.

Utallige barn fra bygda har gjennom årene gått i barnehagen, og tilbakemeldingene om drift og ansatte har vært svært gode. Det er vi i indremisjonen glade for, og stolte over.

Av plasshensyn vil det ikke være mulig å gjennomføre arrangementet i barnehagen, så vi inviterer til:

 

Jubileumsfeiring på mosby bedehus, lørdag 9. mai, kl. 1400 – 1700.

Vi får besøk av varaordfører Jørgen Kristiansen.

Første delen av feiringen vil foregår innendørs, med blant annet, jubileumsmarkering, opptereden av barn som har gått, og går i barnehagen i dag. Matsalg og åresalg. Siste del av feiringen vil foregå utendørs med ulike aktiviteter for barna.

Vi erfarer at mange tidligere barn i barnehagen i dag har sine egne barn samme sted. Det vitner om tilfredshet og trygghet. 

Vi oppfordrer ALLE,  men særlig dere som har hatt tilknytning til barnehagen, om å sette av disse timene denne lørdagen til å markere et jubileum hvor vi ønsker å sette barna i sentrum.  

DET ER VEL VERDT Å FEIRE!

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates