Skip to main content

Søndagsskolen

Hver søndag kl 11.00
For barn i alle aldre

Søndagsskolen er hver søndag, men følger skoleplanen. Den er todelt: Fra 0 år til og med 2. skoletrinn, og fra 3. skoletrinn og eldre. Andre søndag i måneden er det «allesammensamling» for hele familien.

Kontaktperson: Madeleine Aurebekk (476 32 440)