Skip to main content

Mosby damekor

Øver annenhver mandag, kl 19.30
(oddetallsuker)

Et sangkor bestående av voksne damer. Øver annenhver mandag kl 19.30 i oddetallsuker. Ønsker du å synge i koret, eller få koret til å synge, kontakt Ellen Haugland (tlf. 38 11 81 70 / 954 29 792).