Skip to main content

Mosby indremisjon

Formiddagsmøter, søndager kl 11.00
Bønn- og vitnemøte, onsdager kl 19.30

Mosby indremisjon eier Mosby bedehus og har faste søndagsmøter kl 11.00. Hver onsdag kl 19.30 er det bønn- og vitnemøte. Det er i vesentlig grad Mosby Indremisjon som er ansvarlig for disse.

I tillegg har vi møteuker vår og høst. En egen kvinneforening arbeider spesielt for misjonen i Finnmark.

Mosby indremisjon er tilsluttet Indremisjonsforbundet (hovedkontor på Sotra ved Bergen), og vi er en del av Imf Sør (indremisjonsforbundet Sør). Imf Sør har kontoret på leirstedet Audnastrand ved Vigeland, og kretsen dekker Aust- og Vest Agder.

Organisasjonen eier også Bibelskolen Bildøy Bergen – kjent for mange sørlendinger.

Imf driver hovedsaklig arbeid i Norge, og har i tillegg et særlig fokus på indremisjonsarbeidet i Finmark.

Styret i Mosby indremisjon møtes en gang i måneden og har ansvaret for gjennomføring av møter og daglig drift av bedehuset.

Du kan bli bedre kjent med Imf sitt arbeide ved å gå inn her.

Styret

  • Toralf Løvdal (formann)
  • John Loland
  • Anne Aurebekk
  • Ella Moseid
  • Anders Johnsen