Skip to main content

Mosby indremisjon

Stiftet rundt 1870

Mosby indremisjon ble stiftet rundt 1870 – det vil si for ca 145 år siden! Målet var å drive kristen forkynnervirksomhet i Mosby, Torridal og omegn. Det gamle bedehuset (stod der hvor Rema 1000 er nå på Mosby), ble bygd i 1873/74. Huset eies av Mosby indremisjon.

Etter hvert fikk også andre foreninger og lag innpass i bedehuset, men i dag er det indremisjonen og misjonssambandet som har sin virksomhet i huset.

Aktiviteten har vært stor, og i året 1946 var det 1298 møter på bedehuset i løpet av det året.

Bedehuset har opplevd tre store vekkelser: 1927, 1945 og 1967. I disse tre vekkelsene kom mange mennesker til tro på Gud.

Bedehuset har praktisert den frie nattverd siden 1917, og i april 2015 døpes det første barnet i forsamlingen.

Det nye bedehuset ble bygd i 1990 og innviet samme år. Det er plassert i nærheten av Mosby skole, og blir nabo til det nye byggefeltet som nå er under oppbygging på Håmoen.